Open call for ansøgere til atelierfællesskabet Corporum

Foreningen Corporum tilbyder atelierpladser i et atelierfællesskab i Aarhus til afgængere fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi og andre videregående, udenlandske kunstuddannelser. Foreningen henvender sig til kunstnere, der har fuldført enten basis- (bachelor), diplom- eller masteruddannelse.
Tilbuddet gælder for kunstnere der, inden for en tidsperiode på fem år, har afsluttet uddannelse. 

Fra marts 2020 tilbyder Corporum medlemmer at leje sig ind i lokaler i det nye atelierfællesskab i hovedbygningen på Godsbanen i Aarhus. 

Der vil som udgangspunktet være 10 lokaler til udlejning i forskellige størrelser. Det er dog også muligt at dele lokalerne op i flere lejemål hvis, der er interesse for det. Corporum kommer desuden til at råde over et fælles udstillingslokale, et lydisoleret lokale til lydproduktion og redigering samt AV-udstyr og værktøj til udlån. 

De ledige lokaler er hhv.: 

Stueplan

Område I (1): 82 m2 – Bruges til udstillingslokaler, men lejes ud 30 % af året. 

Område J (1): 19 m2 – lejes for 665 kr. om måneden

Område J (4): 22 m2 – lejes for 770 kr. om måneden

Område J (5): 59 m2 – lejes for 2065 kr. om måneden

Kælder

Område J (6): 21 m2 – lejes for 735 kr. om måneden

Område J (7): 26 m2 – lejes for 910 kr. om måneden

Område J (9): 22 m2 – lejes for 770 kr. om måneden

Område J (10): 16 m2 – lejes for 560 kr. om måneden

Område J (11): 14 m2 – lejes for 490 kr. om måneden

Område J (13): 21 m2 – lejes for 735 kr. om måneden

Område I (2): 57 m2 – lejes for 1995 kr. om måneden

Som medlem af foreningens atelierfællesskab vil man også være en del af arbejdsgruppen, der skal varetage forskellige ansvarsområder såsom arrangering af udstillinger i det fælles udstillingslokale og optagelse af nye medlemmer i atelierfællesskabet. 

Hvis du er interesseret i at blive lejer i det nye fællesskab, så skriv en mail med følgende oplysninger: 

  • Kort motiveret ansøgning med en beskrivelse af din kunstneriske praksis, hvilken atelierplads du er interesseret i, og hvorfor du kunne tænke dig at blive en del af Corporum (max 1 A4-side)
  • CV (max 1 A4-side)
  • Billeddokumentation af 3-5 værker (max 5 A4-sider)

Alle dokumenter sendes i PDF-format til info@corporum.dk 

Deadline for ansøgning: 15. januar kl. 23.59 

Der gives svar på alle ansøgninger senest d. 1. februar 

Såfremt du har interesse eller yderligere spørgsmål, så henvend dig gerne på mailadressen info@corporum.dk og mød meget gerne op til foreningens generalforsamling d. 16. december kl. 17-19 i Corporums lokaler på Godsbanen (Skovgaardsgade 3, indgang E)